Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej 2022 - Oficjalna strona Ośrodka Pomocy Społecznej w Ożarowie

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Ośrodek Pomocy Społecznej w Ożarowie - Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej 2022

Informacje

Siedziba ośrodka

Urząd Miasta

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej 2022

 

   W dniu 17 lutego 2022 r. Burmistrz Ożarowa Marcin Majcher podpisał umowę na finansowanie zadania w ramach resortowego programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” edycja 2022, z Wojewodą Świętokrzyskim reprezentowanym przez Pana Zbigniewa Koniusza.

   Na realizację zadania Gmina Ożarów otrzymała dofinansowanie w kwocie 121.638,36 zł. W związku z otrzymaną dotacją Ośrodek Pomocy Społecznej w Ożarowie będzie realizował dla mieszkańców Gminy Ożarów wsparcie w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

   Pomoc w postaci usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej, ma na celu zapewnienie wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności w miejscu zamieszkania oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osobom niepełnosprawnym posiadającym orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

  Głównym celem Programu jest poprawa jakości życia osób niepełnosprawnych, w szczególności poprzez umożliwienie im jak największej niezależności, zapewnienie wsparcia, pomocy adekwatnej do potrzeb oraz umożliwienie zaangażowania osób niepełnosprawnych w wydarzenia społeczne, kulturalne, rozrywkowe lub sportowe.

Działania podejmowane w ramach programu mają na celu:

  • poprawę funkcjonowania w życiu społecznym,
  • ograniczenie skutków niepełnosprawności,
  • stymulację do podejmowania wszelkiego rodzaju aktywności i umożliwienia realizowania prawa do niezależnego życia,
  • przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność oraz wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych.

   W związku z przystąpieniem do kolejnej edycji programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”, zachęcamy osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, aby zgłaszać chęć skorzystania ze wsparcia asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej do pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Ożarowie.