W jaki sposób postępujemy wobec dłuzników alimentacyjnych? - Oficjalna strona Ośrodka Pomocy Społecznej w Ożarowie

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Ośrodek Pomocy Społecznej w Ożarowie - W jaki sposób postępujemy wobec dłuzników alimentacyjnych?

Informacje

Siedziba ośrodka

Urząd Miasta

 • Zobacz też

 • Kontakt

  Ośrodek Pomocy Społecznej w Ożarowie
  ul. Leona Mazurkiewicza 19
  27-530 Ożarów
  tel/fax 15 8610368,
  tel. 15 8610325,
  tel. kom. 504 013 275
  e-mail: sekretariat@opsozarow.pl
  REGON: 005660630
  NIP: 8631091192

W jaki sposób postępujemy wobec dłuzników alimentacyjnych?

 Postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych

Ustawa z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów określa, że:

 • organ  właściwy  dłużnika  to  wójt, burmistrz  lub  prezydent  miasta  właściwego  ze  względu na miejsce  zamieszkania  dłużnika  alimentacyjnego.
 • organ  właściwy  wierzyciela  to  wójt, burmistrz  lub  prezydent  miasta  właściwego  ze  względu na miejsce  zamieszkania  osoby  uprawnionej.

Po przyznaniu  osobie  uprawnionej  świadczenia z funduszu  alimentacyjnego lub po otrzymaniu wniosku o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego „organ właściwy dłużnika  przeprowadza  wywiad alimentacyjny, w celu ustalenia sytuacji rodzinnej, dochodowej i zawodowej  dłużnika  alimentacyjnego, a także jego stanu zdrowia oraz przyczyn  niełożenia na utrzymanie osoby uprawnionej,  oraz odbiera od niego oświadczenie majątkowe”.

Organ właściwy dłużnika kieruje wezwanie do dłużnika alimentacyjnego do osobistego stawienia się w celu  przeprowadzenia wywiadu  alimentacyjnego i odebrania oświadczenia 

W przypadku gdy dłużnik alimentacyjny nie może wywiązać się ze swych zobowiązań z powodu braku zatrudnienia, organ właściwy dłużnika:

 • zobowiązuje dłużnika alimentacyjnego do zarejestrowania się jako bezrobotny, albo jako poszukujący pracy,  w przypadku braku możliwości zarejestrowania się jako bezrobotny;
 • zwraca się do starosty o podjęcie działań zmierzających do aktywizacji zawodowej dłużnika alimentacyjnego; 
 • w razie braku możliwości aktywizacji zawodowej występuje z wnioskiem do starosty o skierowanie dłużnika alimentacyjnego do robót publicznych lub prac organizowanych na zasadach robót publicznych, określonych w przepisach o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. 

W  przypadku gdy dłużnik alimentacyjny  uniemożliwia przeprowadzenie  wywiadu  alimentacyjnego  lub  odmówił:

 • złożenia oświadczenia majątkowego,
 • zarejestrowania się w powiatowym urzędzie pracy  jako  bezrobotny albo poszukujący pracy,
 • bez  uzasadnionej przyczyny, w rozumieniu przepisów o promocji zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, wykonywania prac społecznie użytecznych, prac interwencyjnych, robót publicznych, prac na zasadach robót publicznych  albo udziału w szkoleniu, stażu lub przygotowaniu zawodowym dorosłych
  • organ właściwy dłużnika składa wniosek o ściganie za przestępstwo  określone w art. 209 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. - Kodeks karny  (Dz.U. Nr 88, poz. 553 z późn.zm.) oraz kieruje wniosek do starosty o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika  alimentacyjnego”.