PROGRAM WIELOLETNI „SENIOR +” NA LATA 2021- 2025. EDYCJA 2022 - Oficjalna strona Ośrodka Pomocy Społecznej w Ożarowie

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Ośrodek Pomocy Społecznej w Ożarowie - PROGRAM WIELOLETNI „SENIOR +” NA LATA 2021- 2025. EDYCJA 2022

Informacje

Siedziba ośrodka

Urząd Miasta

 • Zobacz też

 • Kontakt

  Ośrodek Pomocy Społecznej w Ożarowie
  ul. Leona Mazurkiewicza 19
  27-530 Ożarów
  tel/fax 15 8610368,
  tel. 15 8610325,
  tel. kom. 504 013 275
  e-mail: sekretariat@opsozarow.pl
  REGON: 005660630
  NIP: 8631091192

PROGRAM WIELOLETNI „SENIOR +” NA LATA 2021- 2025. EDYCJA 2022

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA
PROGRAM WIELOLETNI „SENIOR +” NA LATA 2021- 2025. EDYCJA 2022.

Moduł I – Utworzenie lub wyposażenie placówki Klubu „Senior+”
DOFINANSOWANIE
23 200,00 zł
CAŁKOWITA WARTOŚĆ
29 000,00 zł

Moduł II - Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu „Senior+”
DOFINANSOWANIE
77 323,00 zł
CAŁKOWITA WARTOŚĆ
217 187,00 zł

Moduł II - Zapewnienie funkcjonowania Klubu „Senior+”
DOFINANSOWANIE
48 291,00 zł
CAŁKOWITA WARTOŚĆ
137 330,00 zł

Wzorem lat ubiegłych Gmina Ożarów otrzymała od Wojewody Świętokrzyskiego dofinansowanie ze środków budżetu państwa na funkcjonowanie Dziennego Domu i Klubu Senior+ w roku 2022r.

W tym roku Gmina Ożarów złożyła również wniosek o dofinansowanie wyposażenia nowej placówki Klubu Senior+ w Jakubowicach i na ten cel również otrzymała dofinansowanie.

Program Wieloletni „Senior+" na lata 2021-2025 jest kontynuacją Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020. Realizuje założenia Polityki społecznej wobec osób starszych 2030. Bezpieczeństwo – Uczestnictwo- Solidarność.

Celem strategicznym Programu jest zapewnienie wsparcia seniorom - osobom nieaktywnym zawodowo w wieku 60+, poprzez umożliwienie im korzystania z oferty na rzecz społecznej aktywności, a także obejmuje usługi w zakresie aktywności ruchowej lub kinezyterapii, ofertę edukacyjną, kulturalną, rekreacyjną i opiekuńczą.

Długofalowym celem polityki społecznej wobec osób starszych jest stworzenie warunków do aktywnego starzenia się, tak aby zapewnić im pełny udział w życiu społecznym.

Przedmiotem działalności Dziennego Domu Senior+, będącego dziennym domem pomocy, jest zapewnienie w formie półstacjonarnej usług opiekuńczo-pielęgnacyjnych i aktywizacyjno-społecznych.

Przedmiotem działalności Klubu Senior+, będącego klubem samopomocy jest umożliwienie aktywnego spędzanie wolnego czasu, a także zaangażowanie seniorów w działania samopomocowe i na rzecz środowiska lokalnego.