DODATEK ELEKTRYCZNY - Oficjalna strona Ośrodka Pomocy Społecznej w Ożarowie

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Ośrodek Pomocy Społecznej w Ożarowie - DODATEK ELEKTRYCZNY

Informacje

Siedziba ośrodka

Urząd Miasta

 • Zobacz też

 • Kontakt

  Ośrodek Pomocy Społecznej w Ożarowie
  ul. Leona Mazurkiewicza 19
  27-530 Ożarów
  tel/fax 15 8610368,
  tel. 15 8610325,
  tel. kom. 504 013 275
  e-mail: sekretariat@opsozarow.pl
  REGON: 005660630
  NIP: 8631091192

DODATEK ELEKTRYCZNY

KOMU PRZYSŁUGUJE DODATEK ELEKTRYCZNY?

Dodatek elektryczny przysługuje odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym gdy główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego jest zasilane energią elektryczną i zostało ono zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

W przypadku gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, jeden dodatek elektryczny przysługuje dla wszystkich gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem.

W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku elektrycznego złożono dla więcej niż jednego gospodarstwa domowego mających ten sam adres miejsca zamieszkania, to dodatek ten jest wypłacany wnioskodawcy, który złożył wniosek jako pierwszy.

W przypadku gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, i w terminie do dnia 1 lutego 2023 r. nie jest możliwe ustalenie odrębnego adresu miejsca zamieszkania dla poszczególnych gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem w odrębnych lokalach, burmistrz przyznaje dodatek elektryczny w drodze decyzji administracyjnej, jeżeli w wyniku przeprowadzenia wywiadu środowiskowego organ ten ustalił zamieszkiwanie pod jednym adresem w odrębnych lokalach kilku gospodarstw domowych oraz wykorzystywanie przez te gospodarstwa oddzielnego lub współdzielonego źródła ogrzewania wpisanego lub zgłoszonego do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

JAK I KIEDY ZŁOŻYĆ WNIOSEK O DODATEK DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH?

Wniosek o wypłatę dodatku elektrycznego składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej ten wniosek.

Wnioski o dodatek elektryczny można składać od 1 grudnia 2022r. do 1 lutego 2023r.

 • w siedzibie Ośrodka przy ul. L. Mazurkiewicza 19, 27-530 Ożarów w dniach poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek w godzinach przyjęć od 7:00 do 15:00.
 • elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP – za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego.

Do wniosku dołącza się rozliczenie z przedsiębiorstwem energetycznym potwierdzające zużycie energii elektrycznej w 2021 r.

Dodatek elektryczny wypłaca się w terminie do dnia 31 marca 2023 r.

ILE WYNOSI DODATEK ELEKTRYCZNY?

 • 1.000,00zł
 • 1.500,00zł - w przypadku gdy zużycie energii elektrycznej w gospodarstwie domowym w tym samym miejscu zamieszkania w 2021 r. wyniosło więcej niż 5 MWh.


KIEDY DODATEK DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH NIE PRZYSŁUGUJE?

Dodatek elektryczny nie przysługuje:

 • gospodarstwom domowym, objętym pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem o wypłatę dodatku na inne źródła ciepła: dodatek węglowy, dodatek na pelet drzewny, inny rodzaj biomasy, gaz skroplony LPG, olej opałowy,
 • w przypadku gdy gospodarstwo domowe zamieszkuje pod adresem zamieszkania, w którym jest wykorzystywana energia elektryczna pochodząca z mikroinstalacji (fotowoltaika), w rozumieniu art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii, która jest rozliczana zgodnie z zasadami określonymi w art. 4 tej ustawy.

WIĘCEJ INFORMACJI DOSTĘPNYCH POD ADRESEM
https://www.gov.pl/web/gov/zloz-wniosek-o-dodatek-elektryczny-dla-gospodarstw-domowych2