Usługi indywidualnego transportu door-to-door w gminie Ożarów - Oficjalna strona Ośrodka Pomocy Społecznej w Ożarowie

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Ośrodek Pomocy Społecznej w Ożarowie - Usługi indywidualnego transportu door-to-door w gminie Ożarów

Informacje

Siedziba ośrodka

Urząd Miasta

 • Zobacz też

 • Kontakt

  Ośrodek Pomocy Społecznej w Ożarowie
  ul. Leona Mazurkiewicza 19
  27-530 Ożarów
  tel/fax 15 8610368,
  tel. 15 8610325,
  tel. kom. 504 013 275
  e-mail: sekretariat@opsozarow.pl
  REGON: 005660630
  NIP: 8631091192

Usługi indywidualnego transportu door-to-door w gminie Ożarów

Burmistrz Ożarowa informuje, że uruchomiona została bezpłatna usługa transportowa door-to-door dla mieszkańców gminy Ożarów, którzy:

 • ukończyli 18 rok życia,
 • i posiadają orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub równoważne,
 • lub nie posiadają orzeczenia, ale ze względu na wiek lub stan zdrowia mają ograniczoną sprawność.

    Osoba z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności będzie mogła korzystać z usługi wraz z opiekunem lub psem asystującym. Dodatkowo pomocy udzielać może asystent zatrudniony na potrzeby projektu.

    Usługa transportowa zabezpiecza potrzeby mobilne w obszarze aktywizacji społecznej, zawodowej, edukacyjnej, zdrowotnej i kulturalnej.

   Dzięki usłudze dotarcie do urzędu, biblioteki czy rehabilitanta stanie się prostsze.

   Osoby zainteresowane proszone są o kontakt:

 • dzwoniąc pod numer telefonu: 798 853 950
 • wysyłając maila na adres: doortodoor@ozarow.pl lub sekretariat@opsozarow.pl
 • osobiście w Ośrodku Pomocy Społecznej w Ożarowie, ul. L. Mazurkiewicza 19; lub w Dziennym Domu „Senior Plus” ul. Kościuszki 16.

     Formularz zgłoszeniowy można pobrać ze strony internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Ożarowie: www.opsozarow.pl i Urzędu Miejskiego w Ożarowie: www.ozarow.pl

    Szczegółowe informacje zawarte są w Regulaminie świadczenia usług transportu door-to-door zamieszczonym w zakładce „Usługi indywidualnego transportu door-to-door w gminie Ożarów”.

   Informacje o projekcie: Gmina Ożarów realizuje umowę grantową „Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych” w ramach projektu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dofinansowanego z Funduszy Europejskich.

Okres realizacji projektu:

 • w ramach finansowania ze środków unijnych: od 01.11.2020r. do 31.10.2022r.
 • w ramach realizacji trwałości zadania: od 01.11.2022r. do 31.05.2024r.

Cel projektu: ułatwienie integracji społeczno-zawodowej osób z potrzebami wsparcia w zakresie mobilności poprzez zapewnienie przez Gminę Ożarów usług indywidualnego transportu door-to-door.

   Planowane efekty: zniwelowanie barier związanych z mobilnością na terenie gminy, ułatwienie korzystania z infrastruktury społecznej i zwiększenie aktywności zawodowej uczestników.

   Całkowita wartość projektu wynosi: 380.830,00zł.

    Dofinansowanie ze środków UE: 320.963,52zł.

Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020.